Bejelentkezés

Ki van jelen

Oldalainkat 9 vendég és 0 tag böngészi

Időjárás

Felhőkép

A szabadtéri tűzgyújtás és tűz-megelőzés szabályai

Tapolca- A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályairól több olvasó is érdeklődött. Az alábbiakban teljes terjedelmében közlöm az idevonatkozó rendeletet, amelyet Sárközi Roland (fotón)- Tapolca Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka osztott meg velem.

- 2015. március 5-én lépett hatályba az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet,amely szabályozza a a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetését.

 

Ezek szerint: 225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet lehetővé teszi, bármilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladék égetése tilos.

Sárközi Roland parancsok- Tapolca Önkormányzati Tűzoltóság (Forrás: Sárközi Roland)

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének 3-4. §-ai alapján az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok a következők: 3. § (1) Az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes avar és kerti hulladék (a továbbiakban együtt: kerti hulladék) ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni. Ha ez nem lehetséges, az avart és kerti hulladékot kommunális hulladékgyűjtő edényzetbe kell helyezni. (2) Kerti hulladék égetésére csak akkor kerülhet sor, ha az (1) bekezdés szerinti kezelésük nem lehetséges. (3) Kerti hulladékot a város belterületén október 15. és április 15. közötti időszakban hétköznap 09 és 17 óra között, valamint szombatonként 09-15 óra között lehet égetni. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés végezhető. (4) Külterületen, ha a kerti hulladék más módon történő ártalmatlanítására nincs lehetőség, az október 15. és április 15. közötti időszakban hétköznaponként és szombatonként 09 és 19 óra között lehet égetni. (5) Kerti hulladék égetése vasárnap a város teljes közigazgatási területén tilos. (6) A város közterületein kerti hulladék égetése egész évben tilos. (7) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. (8) Tilos az égetés szeles, ködös időben, valamint szmoghelyzet esetén. (9) Tilos az égetés szociális egészségügyi, oktatási, kulturális és sport intézmények 100 méteres körzetében azok működési ideje alatt. (10) A hatóságilag elrendelt, általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

 

4. § (1) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, cselekvőképes, nagykorú személy felügyelete mellett, a tűzoltásra megfelelő eszközök biztosításával lehet. A tűzrakó helyet az épülettől vagy egyéb éghető anyagtól legalább 5 méter távolságra kell kialakítani. (2) Az égetést úgy kell végezni, hogy a környezetet erősen zavaró, ingerlő hatása (füst, bűz, pernye, hőterhelés) ne álljon fenn, tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen, az emberi egészséget ne veszélyeztesse, a környezetben levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa, vagyoni és környezeti kárt ne okozzon. Amennyiben az égetéssel járó hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni. (3) A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet. Az égetés egy alkalommal maximum 4 óra időtartamban történhet. (4) Az égetendő hulladék nem lehet szennyezett, vegyi anyaggal kezelt, nem tartalmazhat továbbá kommunális, vagy ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket és ezek maradékait). (5) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadékot, légszennyező vagy bűzös anyagot tilos alkalmazni. (6) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, és a tűz eloltható. (7) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és meg kell győződni róla, hogy elhamvadt, továbbá meg kell szüntetni a parázslást. (8) A szabadban tüzet vagy üzemelő tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni tilos. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és baleset-biztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 7. § alapján tájékoztatom, hogy aki: - tűzvédelmi előírást megszeg, és azzal tüzet idézett elő 100 000 Ft - 1 000 000 Ft; - tűzvédelmi szabályt megszeg, és azzal tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges volt 200 000 Ft - 3 000 000 Ft tűzvédelmi bírság megfizetésére kerül kötelezésre. A bírság kiszabásával kapcsolatban a tűzvédelmi hatóságnak csak a bírság összegére van mérlegelési jogköre a fenti megadott kereteken belül. Az égetési tilalom megszegése esetén a szabálytalanságot elkövetővel szemben a katasztrófavédelmi kirendeltség 20.000 – 60.000 forintig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki. Fontos tudnunk, hogy a kerti sütögetés, bográcsozás, grillezés nem engedély köteles. De eme tevékenység során is tartsuk be a tűzvédelmi előírásokat- tájékoztatott Sárközi Roland- Tapolca Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka.